หมวด ข. สำนวน และ สุภาษิตไทย

เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า หมายถึง ให้มีสติอย่าประมาท

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม  หมายถึง ประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย   หมายถึง ถูกคอกัน, เข้ากันได้ดี

เข้าด้ายเข้าเข็ม  หมายถึง คับขัน, สำคัญ

เข้าตาจน  หมายถึง หมดทางไป หมดทางที่จะแก้ไข หมดหนทางหากิน.

เข้าตามตรอก ออกทางประตู  หมายถึง การทำตามธรรมเนียมประเพณี

เข้าฝูงหงส์เป็นหงส์ เข้าฝูงกาเป็นกา หมายถึง อยู่ในที่แบบไหน ก็ทำตัวเป็นเช่นนั้น

เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา  หมายถึง บอกหรือสอนไม่ได้ผล

เขียนเสือให้วัวกลัว  หมายถึง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม

เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า  หมายถึง ทำดีแต่แรก แล้วมาทำเสียตอนหลัง

ไข่ในหิน  หมายถึง ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมอย่างยิ่ง

ไขสือ  หมายถึง รู้แล้วทำเป็นไม่รู้

ขนทรายเข้าวัด  หมายถึง หาประโยชน์ให้ส่วนรวม

ขนมพอผสมกับน้ำยา หมายถึง ของที่มีอัตราส่วนที่พอดี

ขนหน้าแข้งไม่ร่วง  หมายถึง ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน

ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า  หมายถึง บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการ

ขมิ้นกับปูน  หมายถึง ชอบวิวาทกันอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน, ไม่ถูกกัน

ขว้างงูไม่พ้นคอ  หมายถึง ทำอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตัวเอง

ขวานผ่าซาก  หมายถึง โผงผางไม่เกรงใจใคร

ของหายตะพายบาป  หมายถึง ของหายหรือเข้าใจว่าหายแล้วเที่ยวโทษผู้อื่น

ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง  หมายถึง ของที่ดูภายนอกแล้วสวยงามดีแต่แท้จริงแล้วภายในไม่ดีเลย

ขายผ้าเอาหน้ารอด  หมายถึง ทำให้สำเร็จลุล่วงไป เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้

ข้าวแดงแกงร้อน  หมายถึง บุญคุณ

ข้าวใหม่ปลามัน  หมายถึง อะไรที่เป็นของใหม่ก็ถือว่าดี

ข้าวยากหมากแพง  หมายถึง ภาวะขาดแคลนอาหาร, ทุพภิกขภัย

ขิงก็ราข่าก็แรง  หมายถึง ต่างไม่ยอมลดละกัน

ขี้เถ้ากลบเพชร  หมายถึง แต่แรกทำดีตอนหลังทำเสีย

ขี้แพ้ชวนตี  หมายถึง แพ้ตามกติกาแล้ว ยังไม่ยอมรับว่าแพ้ จะเอาชนะด้วยกำลัง

ขี้ไม่ให้หมากิน หมายถึง ขี้เหนียว, ตระหนี่เหนียวแน่น

ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น  หมายถึง ทำสิ่งไม่สมควรให้ผู้น้อยเห็น

ขี่ช้างจับตั๊กแตน  หมายถึง ลงทุนมากแต่ได้ผลน้อย

ขี้หมูขี้หมา  หมายถึง ไร้สาระ ไร้ประโยชน์

ขี้หมูรา ขี้หมาแห้ง  หมายถึง เรื่องเล็กๆน้อยๆ

ขึ้นต้นไม้สุดยอด  หมายถึง ขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุด, หมดทางเจริญต่อไป

ขุนไม่เชื่อง  หมายถึง เนรคุณ