หมวด ง. สำนวน และ สุภาษิตไทย

ๆปลาๆ หมายถึง รูบ้างเล็กน้อย ไม่ได้รู้จริงในเรื่องนั้น

เงียบเป็นเป่าสาก  หมายถึง ลักษณะที่เงียบสนิท

โง่เง่าเต่าตุ่น  หมายถึง โง่ที่สุด

โง่แล้วอยากนอนเตียง  หมายถึง โง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ไปทำสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ

งมเข็มในมหาสมุทร  หมายถึง ทำกิจที่สำเร็จได้ยาก

งอมืองอตีน  หมายถึง เกียจคร้าน, ไม่สนใจขวนขวายทำการงาน

งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย  หมายถึง ทำงานไม่บกพร่องทั้งงานส่วนรวมและส่วนตัว

งูกินหาง  หมายถึง เกี่ยวโยงกันไปเป็นทอดๆ