หมวด จ. สำนวน และ สุภาษิตไทย

ใจดีสู้เสือ  หมายถึง บังคับใจให้กล้าเมื่อพบอันตราย

ใจปลาซิว  หมายถึง ใจไม่สู้ ยอมแพ้ง่าย

จระเข้ขวางคลอง  หมายถึง ทำอะไรขัดขวางผู้อื่น

จับเสือมือเปล่า หมายถึง แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน

จับแพะชนแกะ  หมายถึง ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพื่อให้ลุล่วงไป

จับให้มั่นคั้นให้ตาย  หมายถึง จะจับผิดใครต้องมีหลักฐานแน่ชัด

เจ้าชู้ประตูดิน  หมายถึง เจ้าชู้มาก จีบได้ไม่เลือกหน้า

แจงสี่เบี้ย  หมายถึง อธิบายละเอียดชัดแจ้ง

ใจจืดใจดำ  หมายถึง ไร้น้ำใจ ไม่เอื้อเฟื้อแก่คนอื่น

ใจซื่อมือสะอาด  หมายถึง ดำรงอยู่ในทางที่ชอบ ไม่เอนเอียง

จับงูข้างหาง  หมายถึง ทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย

จับปลาสองมือ  หมายถึง มุ่งหวังอยากจะได้ทีเดียวพร้อมๆ กันทั้งสองอย่าง

จับปูใส่กระด้ง หมายถึง ซุกซนมาก ยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆ ได้

จิ้งจกทัก  หมายถึง มีคนทักท้วง มีลางบอกเหตุล่วงหน้า

จุดไต้ตำตอ  หมายถึง พูดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งบังเอิญไปโดนเจ้าตัว โดยผู้พูดหรือผู้ทำไม่รู้ตัว