หมวด ช. สำนวน และ สุภาษิตไทย

เชือกคอไก่ให้ลิงดู หมายถึง การลงโทษให้ดูเป็นตัวอย่าง

แช่งชังหักกระดูก หมายถึงการแช่งด่ามุ่งร้ายให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างร้ายแรง

ใช้ไม้แข่ง หมายถึง ใช้วิธีการที่หนักและรุนแรง

ใช้ไม้นวม หมายถึง ใช้วิธีที่นุ่มนวล ประนีประนอม

สนับสนุนโดย w88 ใครสนใจ คลิก ได้เลย