เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า หมายถึง ให้มีสติอย่าประมาท เ […]...