เค็มอย่างเกลือ หมายถึง เป็นคนจริง มีความมั่นคง เคร […]...