ๆปลาๆ หมายถึง รูบ้างเล็กน้อย ไม่ได้รู้จริงในเรื่อง […]...