เชือกคอไก่ให้ลิงดู หมายถึง การลงโทษให้ดูเป็นตัวอย่าง แช […]...